Certifiering

GVK är en stiftelse där stora byggherrar, förvaltare och entreprenörer ingår. Dessa har som gemensamt mål att komma till rätta med vattenskadorna i våra våtutrymmen. Detta mot bakgrund av de stora skadekostnader som bristfälligt utförda tätskikt i våtrum medfört under årens lopp.

Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled. GBR Service AB arbetar med bl.a. information, forskning, utbildning och teknisk/juridisk rådgivning.

KMA-plan

Innehavare av Stockholms Stads Miljödiplom - Svensk Miljöbas sedan 2002

www.miljostegen.se

Samtliga anställda är även brandskyddsutbildade i s.k. "heta" arbeten