Kontakt

Företaget vxl.
08-86 06 70

Företaget fax
08-86 70 24

Stig Eriksson
0708-86 09 82

Tomas Eriksson
070-538 80 94
tomas@segolv.nu

Pär Dässman
0708-51 72 01
per@segolv.nu


Stig Eriksson Golv AB
Långbrodalsvägen 32
125 34 Älvsjö