Miljö & kvalitet

Stig Erikssons Golv AB är ett företag som arbetar med golvbeläggningar inom rot-sektorn.Vi arbetar mest med lägenhetsunderhåll, vilket innebär att vi river gamla golv och lägger in nya.

Vår miljöpåverkan ligger inom avfallshantering, transport och energiförbrukning.
Vi vill genom vårt miljöarbete påverka naturen och dess resurser så lite som möjligt.

  • Vi skall prioritera miljöarbetet och integrera detta i styrningen av företaget.
  • Vi ska sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan inom avfallshantering,transport och material val samt energiförbrukning.
  • Vi skall välja teknik och arbetsrutiner med goda miljöegenskaper.
  • Vi skall se till att vår personal får fortlöpande utbildning och information gällande miljöfrågor.
  • Vi skall arbeta för ständiga förbättringar gällande vår miljöpåverkan och förebyggandet av föroreningar.
  • Vi skall följa kraven i miljölagstiftningen.
Vår kvalitetspolicy

Vi ska kontinuerligt vidareutveckla vårt kvalitetssystem samt utbilda och kompetensutveckla vår viktigaste tillgång det vill säga vår personal.
Att göra rätt från början är en förutsättning för god kvalitet.

Även arbetsledarna ska hela tiden vara uppdaterade med nya material tekniska nyheter. Vi ska med andra ord kunna det senaste först.

Vi ska visa att vi är ett specialistföretag som kan golv vilket i sin tur garanterar god kvalitet.

Vi är ett GBR och GVK auktoriserat golvföretag (se.bif. intyg) eller under certifieringar på vår hemsida www.segolv.nu.