Om företaget

I över 30 år har Stig Erikssons Golv med stolthet lagt både mattor och golv i Stockholmsregionen – och vi siktar på 30 år till.

Det började redan 1969

1969 grundades Stig Erikssons Golv av just Stig Eriksson. Man hade som vision och mål att i Stockholmsregionen bli ett golvföretag att räkna med och hade alltid kundens nöjdhet i fokus. 1977 kom Tomas Eriksson in i företaget och arbetade sig uppåt för att mellan åren 1999 och 2015 driva verksamheten.

Innan dess, 1982, ombildades bolaget till ett aktiebolag och några år senare, 1986, anställdes Pär Dässman. Pär stortrivdes och är kvar än idag, men på annan position.

Stig Erikssons Golv idag

Pär arbetade som arbetsledare och administratör fram till hösten 2015, då han blev erbjuden att köpa företaget. Pär nappade på erbjudandet och idag är han ägare och VD.

Bolaget har i dag tretton medarbetare varav åtta är montörer. De flesta har varit anställda i många år, då bolaget har en mycket låg personalomsättning. Detta är även ett av verksamhetens mål: att ha en låg personal omsättning, vilket vi når genom att vara en trivsam arbetsplats, ha en väl avpassad och rättvis personalpolitik och genom tydlighet.

Ett annat mål bolaget har är att konstant ha minst två kontrakt med kommunala bostadsbolag som genererar en jämn ström av löpande mindre projekt. Även detta mål har vi hittills lyckats uppnå genom avtal med bland annat Huge bostäder, Arbetarbostadsfonden och Stockholmshem. Toppar löser vi genom att ha skrivna kontrakt med underentreprenörer som vi känner till väl och som arbetar enligt bolagets arbetssätt. Bolaget sysselsätter runt 4 underentreprenörer dagligen, vilket vi tycker är tryggt. Om vi skulle missa något kontrakt och få mindre att göra framöver så är bolagets anställda alltid prioriterade före inköp av underentreprenörers tjänster.

Företagets profil 

Vi har som mål att alltid följa vår affärsidé. Inte bara att vi alltid ska ha ett gott samarbete med allmännyttiga bostadsbolag utan att vi ska hålla en nära kontakt med alla våra kunder, stora som små, genom löpande samtal så att vi förstår kundens krav, behov och framför allt förväntningar. 

Kunden ska alltid vara nöjd med såväl utförande som bemötande. Vi uppträder alltid i hela och rena arbetskläder. Våra bilar ska hållas rena både in- och utvändigt och vårt agerande ska alltid vara korrekt, både mot varandra och våra kunder. Vi ska alltid göra vårt yttersta för att leverera det bästa vi kan till ett för kunden ekonomiskt fördelaktigt pris.

Agerar vi utifrån detta blir vårt arbete roligare och våra kunder fortsätter att återkomma och vara nöjda. Det har fungerat hittills och vi fortsätter likadant.

Systematiskt kvalitets-, miljö- och arbets­miljö­arbete

Stig Erikssons Golv AB har i många år beaktat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor inom vår verksamhet. Genom vårt delägarskap i branschorganisationen Golvpoolen har vi fått hjälp med att tolka de lagar och förordningar som styr verksamheten.

Du kan läsa mer om vårt arbete via Golvpoolen, vår auktorisation och garantier här.

Adress

Stig Erikssons Golv AB
Långbrodalsvägen 32
125 34 Älvsjö
Orgnr: 556220-4437

Ring oss

08 - 86 06 70
0708 - 51 72 01

Skicka ett mail

info@segolv.nu