Verksamhetspolicy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Stig Erikssons Golv AB är ett företag som arbetar med golvbeläggningar inom rot-sektorn.

Vi arbetar mest med lägenhetsunderhåll, vilket innebär att vi river gamla golv och lägger in nya. Vi är ett GBR och GVK auktoriserat golvföretag och miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Vi arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi kartlägger, förebygger och planerar för att minimera risker för våra medarbetare samt för människors hälsa och miljö. Att känna till och efterleva lagstiftningen och andra regler inom vårt område är en självklarhet, gällande såväl arbetsmiljö som miljö.

Kvalitet:

Våra ledord inom kvalitet är: ett bra golv, levererat av oss, rätt utfört och i rätt tid.

 

Vi ska:

 • Kontinuerligt vidareutveckla vårt kvalitetssystem samt utbilda och kompetensutveckla vår viktigaste tillgång det vill säga vår personal
 • Göra rätt från början. Arbetsledarna ska vara uppdaterade med nya material och tekniska nyheter.
 • Kunna det senaste först.
 • Vara allmännyttans första val av golv och golvnära produkter
 • Behålla de kontrakt vi har, se till att ha så låg personalomsättning som möjligt genom rätt personalpolitik och ömsesidig lojalitet mellan ledning och anställda.

Miljö:

Vår miljöpåverkan ligger inom transporter, inköp, energiförbrukning och avfallshantering.

Vi vill genom vårt miljöarbete förebygga föroreningar och påverka naturen och dess resurser så lite som möjligt.

Vi ska:

 • Prioritera miljöarbetet och integrera detta i styrningen av företaget.
 • Sträva efter att minska vår negativa miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
 • Välja teknik och arbetsrutiner med goda miljöegenskaper.
 • Fortlöpande informera och utbilda vår personal gällande miljöfrågor.
 • Samverka med Golvbranschens Riksorganisation om normer och metoder för att minska miljöbelastningen.

Arbetsmiljö

Vi ska:

 • Kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador.
 • Sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljö och utarbeta och tillämpa arbetsmiljöprogram för att uppnå målen.

Vår övertygelse är att rätt hanterat arbetsmiljöprogram ger i slutändan ett förbättrat ekonomiskt resultat för bolaget och mer välmående personal.

En miljöpolicy antogs 2002 och har vidareutvecklats till en verksamhetspolicy som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

09 januari 2021

Pär Dässman, VD Stig Erikssons Golv AB

Adress

Stig Erikssons Golv AB
Långbrodalsvägen 32
125 34 Älvsjö
Orgnr: 556220-4437

Ring oss

08 - 86 06 70
0708 - 51 72 01

Skicka ett mail

info@segolv.nu